Div 6 - Minnow, Opti Entries

NameBoatClassSail
Num
 
, 374 374
, Leopard Opti 385
,
,
443 Opti 443
, D'Lemma Opti 567
, GC Opti 621
, 639 Opti 639
, Gone Wacky Opti 711
, Boo Opti 784
, 799 799
, 970 970
, No Name Opti 1040
, Tweetie Pie Minnow 1102
, Splash Opti 1151
, Everlasting Gobstopper Opti 1184
, Havoc Opti 1232
, MM Opti 1479
, AC Opti 1503

Number of entries: 17


Results by SailingResults.net  Created 8 Mar 2021 16:44